Kirkko Helsingissä vie muutoksen läpi aidossa dialogissa

Kirkko Helsingissä vie muutoksen läpi aidossa dialogissa

Helsingin seurakunnissa on menossa laaja toimintakulttuurin muutoshanke, ja työtä haluttiin alusta asti viedä osallistavasti eteenpäin.

Helsingin seurakunnissa on menossa laaja toimintakulttuurin muutoshanke, ja työtä haluttiin alusta asti viedä osallistavasti eteenpäin. Työn lopputuloksena Helsingin seurakunnissa tehdään tietyt asiat entistä paremmin, entistä enemmän yhdessä ja myös luopuen toimimattomasta. Yhteistä pohdintaa hyödynnettiin monipuolisesti kaikissa vaiheissa.

Helsingin seurakuntien ”Kaupunkilaisten kirkko” -verkkokeskustelu kutsui kaupunkilaiset ottamaan kantaa ja osallistumaan seurakuntien toiminnan kehittämiseen keväällä 2016. Tätä ennen toimintakulttuurin muutoshanketta pohdittiin ensin sisäisesti koko henkilöstön voimin vuonna 2015.

Sisäisen pohdinnan tuottamat tulokset olivat työryhmien materiaalina ja apuna ehdotettavien uusien toimenpiteiden päättämisessä. Kun sisäiset linjat oli saatu selville, kutsuttiin kaupunkilaiset kommentoimaan ja arvioimaan mietittyjä toimenpiteitä ja ehdottamaan muita parannuksia toimintaan ja arjen helpottamiseen. Tämä laaja yhteinen pohdinta kiinnosti yli 1 500 ihmistä.

Kansalaiskeskustelun tavoitteena oli sekä tiedottaa kaupunkilaisille jo tehdystä työstä että selvittää, osuvatko työryhmien ehdotukset yhteen kaupunkilaisten toiveiden kanssa. Tuloksena saatiin varmuus toiminnan suunnasta, kehitysehdotuksia jo olemassa oleviin toimenpiteisiin sekä joukko uusia asioita huomioitavaksi. Verkkokeskustelun tuloksia hyödynnetään seurakuntien sisäisessä kehitystyössä.

Tämä vuorovaikutteinen kansalaiskeskustelu oli jatkumoa syksyllä 2012 toteutetulle Toiveiden kirkko -ideariihelle. Tuolloin saadut ideat vaikuttivat muun muassa Kirkko Helsingissä -strategiaan. Strategiahanketta pohdittiin sisäisesti henkilöstön ja luottamushenkilöiden voimin. Tuolloin muun muassa arvioitiin suunniteltua strategiaa, mietittiin sen toteuttamista ja pohdittiin, mitä strategiasta puuttuu.

Heräsikö sinulla kysymyksiä aiheesta?

Ota meihin yhteyttä