Oppimisen iloa Vantaan kansainvälisessä koulussa

Oppimisen iloa Vantaan kansainvälisessä koulussa

Oppimisen ilon kokemusten tarjoaminen oppilaille on Vantaan kansainvälisen koulun arjessa kunnia-asia. Peruskoulun oppilaille halutaan taata erinomaiset oppimisympäristöt sekä eväät tulevaan…

Oppimisen ilon kokemusten tarjoaminen oppilaille on Vantaan kansainvälisen koulun arjessa kunnia-asia. Peruskoulun oppilaille halutaan taata erinomaiset oppimisympäristöt sekä eväät tulevaan tukemalla niitä asioita, jotka tekevät oppimisesta mukavaa ja palkitsevaa.

Keväällä 2019 Vantaan kansainvälinen koulu kutsui huoltajat, opettajat sekä oppilaat verkkoon ideoimaan, mitkä asiat varmistamalla oppimisen iloa voidaan kasvattaa. Keväällä kerätyt ideat ja ajatukset auttavat suuntaamaan katsetta uuteen, syksyllä alkavaan lukuvuoteen. ”Halusimme saada selville, millaisia ajatuksia huoltajilla, oppilailla sekä opettajilla aiheesta on”, kertoo Vantaan kansainvälisen koulun rehtori Heikki Hirvonen.

Yhdessä tekeminen ylitse muiden

Niin oppilaat, opettajat kuin huoltajat olivat yhtä mieltä siitä, että oppimisen iloa voidaan lisätä vaikuttamalla muun muassa yhdessä oppimiseen, teknologian käyttömahdollisuuksiin sekä monipuolisiin oppimismetodeihin. ”Oleellisinta oli saada eri teemoille tärkeysjärjestys, jonka pohjalta pystymme arvioimaan, mihin asioihin keskitymme tulevaisuudessa. Selkeimmin esiin nousi yhdessä tekemisen teema. Tämä terävöitti omaa ajattelua siitä, että tässä on aihe, johon aiomme todella satsata”, sanoo Hirvonen.

Yhdessä tekemiseen ja oppimiseen yhdistettiin muun muassa tiimityöskentelyä, avointa kommunikaatiota sekä muiden auttamista. Tulevaisuuden koulussa erittäin tärkeänä pidettiin ystäviä ja yhteistä hauskanpitoa rennossa ilmapiirissä. Oppimisen ilon tukemiseksi koulun henkilöstölle järjestettiin myös erillinen työyhteisön toimivuutta arvioiva ja kehittävä työyhteisöpeili.

Kun tuloksien analysoinnissa ja raportoinnissa käytettiin apuna asiantuntijan osaamista, pystyi rehtori keskittämään aikansa ja energiansa ydintehtävien hoitamiseen. Tuloksista keskusteltiin vanhempainillassa sekä koulun opettajien kesken. ”Erityisen tyytyväinen olin vanhempainiltaan, jossa tuloksia käytiin läpi ja keskusteltiin syvemmin siitä, mitä asioita halutaan jatkojalostaa”, Hirvonen toteaa.

 

Heräsikö sinulla kysymyksiä aiheesta?

Ota meihin yhteyttä