Nuorten parissa toimivien tahojen yhteistyön tulisi olla tavoitteellisempaa

Nuorten parissa toimivien tahojen yhteistyön tulisi olla tavoitteellisempaa

Työterveyslaitoksen Combo-hankkeen tavoitteena on rakentaa uusia yhteistyöverkostoja nuorten kanssa toimivien tahojen välille nuorten osallisuuden, hyvinvoinnin ja työelämävalmiuksien vahvistamiseksi.

Yhteistyön kehittyminen ja uusien yhteistyökuvioiden syntyminen edellyttää yhteistä ymmärrystä toiminnan tavoitteista, kohderyhmistä, sisällöistä ja yhteistyön osapuolista. Yhteistyökuviot tulee rakentaa nuorten olemassa oleviin toimintaympäristöihin sekä sisällyttää ne osaksi kunkin toimijan organisaation toimintaa – työtovereiden ja esimiehen tuki mukaanlukien.

Lähtökohdat

Työterveyslaitoksen Combo-hankkeen tavoitteena on rakentaa uusia yhteistyöverkostoja nuorten kanssa toimivien tahojen välille nuorten osallisuuden, hyvinvoinnin ja työelämävalmiuksien vahvistamiseksi. Eri toimijoilta kerättiin verkkoaivoriihellä konkreettisia ideoita uusien toimintatapojen ja yhteistyön lisäämiseksi sekä olemassa olevien kehittämiseksi.

Osallistaminen projektissa

Nuoriso-, kulttuuri-, kirjasto- ja liikunta-alan asiantuntijoita, oppilaitosten henkilöstöä sekä työelämätoimijoita kutsuttiin mukaan sähköpostitse, uutiskirjeiden sekä sosiaalisen median avulla.

Saavutetut tulokset

Yhteistyön kehittämisessä ei ole niinkään oleellista uusien toimijoiden löytäminen vaan yhteistyön tavoitteellisuuden edistäminen. Yhteistyötä eri toimijoiden välillä tehdään tällä hetkellä pitkälti verkossa ja sähköpostitse, jolloin yhteistyö on helposti pelkkää tiedon välittämistä ilman konkreettista ja tavoitteellista yhdessä tekemistä. Yhteistyötä jarruttaa myös se, että toimijoiden on vaikea luopua omista tonteistaan ja tehdä kompromisseja yhteisen tavoitteen eteen.

Nuorille suunnatuissa toimintamuodoissa tulee huomioida vuorovaikutuksellisuus ja kokemuksellisuus. Toiminnan rakenteiden on mahdollistettava nuorten matalan kynnyksen osallistuminen. Myös yhteistyömuotojen suunnittelussa ja kehittämisessä tulee hyödyntää aidosti nuorten mielipiteitä.

Nuorten osallisuuden kehittymisen kannalta hyödyllisiä toimintamuotoja ovat esimerkiksi ohjaajakoulutukset, omien tapahtumien järjestäminen sekä nuorisotalojen hankintoihin ja toimintaan vaikuttaminen. Hyvinvoinnin osalta olennaista on nuorten mahdollisuus vertaistukeen ja erilaiset harrastusmahdollisuudet. Nuorten työelämävalmiudet kehittyvät puolestaan mm. työelämään tutustumisen sekä erilaisten koulutusten ja tapahtumien myötä.

Heräsikö sinulla kysymyksiä aiheesta?

Ota meihin yhteyttä