Palvelusetelin läpiviennissä hyödynnettiin kansalaisia

Palvelusetelin läpiviennissä hyödynnettiin kansalaisia

Sitra lähti Kuntaohjelmassa tukemaan palvelusetelin käyttöönottoa. Kokemusten vaihtaminen eri puolilla Suomea ja myös Suomen rajojen ulkopuolella sekä niiden viestiminen kehittäjille ja käyttäjille ovat olleet tämän hankkeen tärkeimpiä tehtäviä.

Sitra lähti Kuntaohjelmassa tukemaan palvelusetelin käyttöönottoa. Kokemusten vaihtaminen eri puolilla Suomea ja myös Suomen rajojen ulkopuolella sekä niiden viestiminen kehittäjille ja käyttäjille ovat olleet tämän hankkeen tärkeimpiä tehtäviä.

Elokuun alusta 2009 voimaan astunut uusi palvelusetelilaki mahdollisti kuntien sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisen uudella tavalla. Kunnat olivat avainroolissa, mutta tärkeää palvelusetelimallin käyttöönotossa oli myös kansalaisten aktivointi omassa asiassaan.

Miksi kansalaisten osallistamisella on merkitystä palvelusetelin käyttöönotossa?

Kansalaisten osallistamista voi pitää arvona sinänsä, mutta tässä hankkeessa se ei riittänyt. Toiminnalla oli kaksi päätavoitetta.  Ensinnäkin kansalaisten osallistamisen tuli tukea palvelusetelin käytön, sovellettavuuden ja toimintamallien laajentamista kunnissa. Toiseksi kansalaisia haluttiin rohkaista ottamaan vastuuta itsestään sekä sen kokemista, että oma panos on tärkeää yhteisessä kehitystyössä.

Näin hankkeen vetäjä Tuomo Melin luonnehti kansalaisten osallistamisen merkitystä.

”Ensinnäkin se on kohteliasta. Toiseksi kansalainen on asianomainen – ja asianomaista tulee kuulla. Kolmanneksi kansalaiset voivat tuoda painetta käyttöönottoon, kun he alkavat kysellä omien palveluseteliensä perään. Lisäksi kansalaiset voivat tuoda jotain uutta tai ampua alas asiantuntijoiden hulluimmat järjettömyydet.”

Mitä tehtiin?

Kansalaisille viestimiseen ja osallistamiseen käytettiin sosiaalisessa mediassa pääasiassa Facebookia ja kansalaiskeskusteluja verkossa. Palvelusetelille luotiin oma Facebook-sivu, jonne saatiin yhteensä 40 000 tykkääjää. Kansalaisille avattiin lisäksi kuusi teemallista keskustelua verkossa. Näihin keskusteluihin saatiin yhteensä 5 100 osallistumista.

Sen lisäksi Palvelusetelihankkeessa käytettiin tiedon jakamiseen ja tietoisuuden lisäämiseen myös muita sosiaalisen median välineitä, kuten Slidesharea, Vimeota ja Kunta.tv:tä. Näiden kanavien tarkoituksena oli ensi sijaisesti palvella kuntapäättäjiä.

Fountain Parkin tiimi fasilitoi sosiaalisen median kanavia ja kansalaiskeskusteluita.

Mitä saatiin tulokseksi palvelusetelin käyttöönotossa?

Palvelusetelin Facebook-sivuston tykkääjämäärä ja innostunut kommentointi antoivat viitteitä siitä, että asia kiinnosti. Kansalaiskeskusteluissa huomattiin, että sosiaali-  ja terveysalan ammattilaisten ja palvelujen käyttäjien ideat siitä mihin palveluseteliä tulisi ensisijaisesti käyttää erosivat toisistaan.

Tiedon kerääminen muutamaan paikkaan antoi asiantuntijoille mahdollisuuden vertailla kokemuksia toteutetuista palvelusetelihankkeista ja -piloteista. Slidesharen, Vimeon ja Kunta-tv:n aineistot ovat olleet suosittuja. Samoin asiantuntijoille suunnattu joka toinen kuukausi lähtevä uutiskirje keräsi lähes 9 000 tilaajaa kevääseen 2011 mennessä.

Kolme neljäsosaa suomalaisista ottaisi käyttöön palvelusetelit, kertoo kesäkuussa 2011 julkistettu TNS-Gallupin tutkimus.  Tulos kertoo, että kansalaiset ovat poliitikkoja ja asiantuntijoita valmiimpia ottamaan palvelusetelit käyttöön terveys-  ja sosiaalipalvelujen järjestämisessä.

Fountain Park toimi Sitran oikeana kätenä osallistamisen ja viestinnän asiantuntijoina vuosina 2009-2011 hankkeessa, jossa palveluseteliä tehtiin tutuksi asiantuntijoille ja kansalaisille.

Lue myös kirja prosessista: Kansalaiset vaikuttajina – Palveluseteli sosiaalisessa mediassa

Hankkeen verkkosivu: http://www.sitra.fi/hankkeet/palveluseteli-2009-2013 

Heräsikö sinulla kysymyksiä aiheesta?

Ota meihin yhteyttä