Parhaita palveluita ikääntyneille Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymässä

Parhaita palveluita ikääntyneille Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymässä

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä FSHKY halusi selvittää sidosryhmiensä näkemyksiä parhaista mahdollisista tavoista toteuttaa ikääntyneiden palveluita.

Osallistavalla otteella parhaita palveluita ikääntyneille

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä FSHKY halusi selvittää sidosryhmiensä näkemyksiä parhaista mahdollisista tavoista toteuttaa ikääntyneiden palveluita. Hyvinvointikuntayhtymän tärkeimmät sidosryhmät tuotiin osallistavaan dialogiin pohtimaan, miten tukea tarvitsevien ikääntyneiden arkea voidaan parantaa palveluiden kehittämisen avulla.

Sidosryhmädialogissa ideoitiin järjestöjen edustajien, poliittisten päättäjien, vaikuttamiselinten edustajien sekä eri ikääntyneiden palvelufunktioiden työntekijöiden voimin sitä, mitä eri sidosryhmät voivat yhdessä tehdä esimerkiksi ympärivuorokautisten palveluiden tai kuntoutumista tukevien toimien eteen, jotta palvelut toimisivat mahdollisimman mutkattomasti vuoteen 2022 mennessä.

Palveluita toteuttavien äänet kuuluviin

”Tärkeintä yhteistyössämme oli sidosryhmien osallistaminen ja ihmisten äänten kuuluviin saaminen. Halusimme saada näkemyksiä parhaiden mahdollisten ikääntyneiden palveluiden tuottamisen tueksi, ja niitä todella saimme. Se, mitä lähdettiin hakemaan, saatiin”, kertoo FSHKY:n vanhuspalveluiden palvelualuejohtaja Annukka Kuismin.

Tärkeimpiä tulevaisuudessa huomioitavia asioita todettiin olevan muun muassa omaishoitajien omat palveluohjaajat, ikääntyneiden yhteisöllinen asuminen, riittävä henkilöstömitoitus sekä päivähoidon ja kuntouttavan päivätoiminnan erottaminen toisistaan. Tärkeitä teemoja ovat myös hoitosuhteiden jatkuvuuden, eri osapuolten yhteistyön sekä jaksamisen varmistaminen.

Yhteistyön pohjalta syntyneitä tuloksia toimenpide-ehdotuksineen hyödynnetään vankkana osana ikääntyneiden palvelurakenteen ja siihen liittyvien toimintaprosessien kehittämistä.

”Saamamme materiaali tukee voimakkaasti niin omia kuin valtakunnallisia ajatuksia ikääntyneiden palveluiden kehittämisestä. Samoja asioita on valmisteltu myös maakunnallisesti jo kaksi vuotta. Materiaali tukee valmistelua, mutta tuo sen tämän seutukunnan kontekstiin”, Kuismin toteaa.

 

 

Heräsikö sinulla kysymyksiä aiheesta?

Ota meihin yhteyttä