Tulevaisuuden kunta verkottaa ihmisiä ja palveluja

Tulevaisuuden kunta verkottaa ihmisiä ja palveluja

Maakuntauudistuksessa tehtävien ja vastuiden uusjako haastavat kuntien toimintaa ja toimintatapoja. Kuntaliitto kutsui ihmisiä keskustelemaan tulevaisuuden kunnasta verkkoaivoriiheen.

Tulevaisuuden kunta pohdituttaa

Kunnat ovat merkittäviä toimijoita suomalaisessa yhteiskunnassa. Ne edistävät paikallista yhteisöllisyyttä, hyvinvointia ja elinvoimaa. Monet globaalit trendit ja maakuntauudistuksen tehtävien ja vastuiden uusjako haastavat kuntien toimintaa ja toimintatapoja. Tulevaisuuden kunta on monin tavoin avoin kysymys, sillä sen roolit sekä toimintatavat ovat muuttumassa.

Lähtökohdat

Kuntaliitto kutsui kuntalaisia, luottamushenkilöitä, työntekijöitä, viranhaltijoita, tutkijoita ja kolmannen sektorin edustajia kertomaan näkemyksiään tulevaisuuden kunnasta vuonna 2025. Aineiston on tarkoitus palvella kuntien omaa strategiatyötä ja ennakointia, kuin myös yleistä valtakunnallista kehittämistyötä.

Osallistaminen projektissa

Verkkoaivoriiheen saatiin mukaan 1512 osallistujaa Kuntaliiton monipuolisilla ja systemaattisilla markkinointitoimenpiteillä. Osallistamisen välineitä olivat sähköpostit, uutiskirjeet, Kuntaliiton verkkosivut ja sosiaalinen media.

Saavutetut tulokset

Tulevaisuuden kunta rakentuu verkkoaivoriihen tulosten perusteella sähköisten ja lähellä tuotettujen palveluiden varaan. Palvelut painottuvat jatkossa työllisyyden, koulutuksen ja liikunnan tukemiseen. Arvoiltaan kunnat ovat tulevaisuudessa ihmisiä ja heidän elämäänsä lähellä. Kuntaa kehitetään ympäristöä ja monikulttuurisuutta arvostaen ja kuntalaiset huomioiden. Yhteisöllisyys ja kuntalaisia osallistava tekeminen ovat myös kuntaa tulevaisuudessa määrittäviä tekijöitä.

Verkkoaivoriihen perusteella tulevaisuuteen varaudutaan ennakoivasti ja kuntien työ halutaan nähdä verkostomaisena, ihmisläheisenä ja yhteistyöhön nojautuvana. Tulevaisuudessa kuntalaisten ääni kuuluu ja kuntalaiset pääsevät yhä vahvemmin itse vaikuttamaan ympäristönsä kehitykseen. Samalla kunnat nähdään yhteistyön, yhteisöllisyyden ja monimuotoisuuden mahdollistajana. Erityisesti ennaltaehkäisyn, avoimuuden ja tiedonkulun, uudenlaisen johtamisen, verkostojen ja yhteistyön, sähköisten palvelujen ja lähipalvelujen tärkeyden nähdään entisestään korostuvan tulevaisuudessa.

Verkkoaivoriihi tuotti monipuolista aineistoa sekä kuntien tulevaisuustyöhön että Kuntaliiton Tulevaisuuden kunta -kehittämiskokonaisuuteen.

Heräsikö sinulla kysymyksiä aiheesta?

Ota meihin yhteyttä