Unelmien Yle on monipuolinen ja tutkiva

Unelmien Yle on monipuolinen ja tutkiva

Yle halusi määritellä yhteiskunnallista rooliaan kansalaisia kuulemalla. Keskustelun tuloksia käytettiin osana Ylen strategiatyötä.

Suomalaisten mielestä Ylessä tärkeintä on monipuolisuus, laadukas, tutkiva ja kriittinen ote asioihin, dokumentit ja mainoksettomuus. Verkkoaivoriihi oli keskeinen väline merkityksellisimpien asioiden kiteyttämisessä.

Lähtökohdat

Yle toteutti kansalaiskeskustelun Ylen tehtävästä keväällä 2012. Tavoitteena oli määritellä Ylen yhteiskunnallinen rooli kansalaisia kuulemalla. Keskustelun sisältöjä tuotiin osaksi Ylen strategiatyötä.

Toimenpiteet projektissa

Kansalaiskeskusteluun osallistui kolmen viikon aikana verkon välityksellä lähes 8000 suomalaista. Verkkoaivoriihen ohella pohdintaa Unelmien Ylestä käytiin aktiivisesti myös muualla. Suoria yhteydenottoja Yleisradioon tuli niin puhelimitse, netin kautta kuin kirjeitsekin. Ylen ohjelmapalautteeseen muistetaan myöhemminkin mainita, että ”kun te olette sitä Unelmien Yleä rakentamassa niin…”. Kaikki Ylelle tulleet kirjeet ja sähköpostiviestit huomioitiin. Unelmointiin oli mahdollisuus osallistua myös kasvokkain.

Saavutetut tulokset

Keskustelu oli moniäänistä ja rakentavaa – punnitut kommentit olivat selvästi enemmistönä. Unelmat liittyivät enimmäkseen Ylen ohjelmiin ja palveluihin: tekniikasta tai rahoituksesta keskusteltiin melko vähän. Tärkeimmiksi neljäksi teemaksi muodostuivat monipuolisuus, Ylen laadukas, tutkiva ja kriittinen ote asioihin, dokumentit ja mainoksettomuus.

Monipuolisuus miellettiin faktapohjaisen, luotettavan, kasvattavan ja sivistävän ohjelman tarjonnaksi. Koettiin myös, että Ylen tulee olla instituutio joka pystyy ja uskaltaa luoda ja tuoda asioita yhteiseen keskusteluun. Asiaohjelmia toivottiin lisää muun sisällön kustannuksella, ajankohtaisuutta ja monipuolisuutta laajentaen. Mainoksettomuuden merkitys kytkeytyy Ylen tärkeäksi koettuun tehtävään riippumattomana toimijana, erillään kaupallisista ja poliittisista intresseistä.

Muutettaviksi asioiksi koettiin ikään perustuvat profiloinnit, joiden toivottiin poistuvan. Hallintomallin ja poliittisten kytkentöjen näkyväksi tekemiseen toivottiin myös parannusta. Ylläpidettäviksi asioiksi nähtiin asiasisällöt, ajankohtaisuus ja yhteiskunnallisten asioiden esiin nostaminen. Tuloksia käytettiin Yle:n strategiatyössä ja asiakassegmentoinnissa.

Heräsikö sinulla kysymyksiä aiheesta?

Ota meihin yhteyttä