VTT:n uusi toimitusjohtaja kuuli henkilöstön ajatuksia

VTT:n uusi toimitusjohtaja kuuli henkilöstön ajatuksia

VTT:n uusi toimitusjohtaja Antti Vasara hyödynsi osallistamisen voimaa heti ensimmäisenä päivänään uudessa tehtävässään. Hän haastoi koko henkilöstön miettimään millaiset muutokset ovat menestyksen kannalta tarpeen.

VTT:n uusi toimitusjohtaja Antti Vasara hyödynsi osallistamisen voimaa heti ensimmäisenä päivänään uudessa tehtävässään. Hän haastoi koko VTT:n henkilöstön miettimään millaiset muutokset ovat VTT:n tulevan menestyksen kannalta tarpeen. Mikä toimii, mitä pitäisi tehdä enemmän, minkä tekeminen kannattaa lopettaa ja mitkä asiat tuovat arvoa asiakkaalle?

Henkilöstön osallistaminen toteutettiin Fountain Parkin Icebreaker -aivoriihellä, joka toimii samalla kertaa sekä tiedonkeruun että viestinnän väylänä. Samalla, kun uusi toimitusjohtaja virtuaalisesti esittäytyi koko laajalle henkilöstölle, viestitti hän selkeästi myös omasta toimintatavastaan ja työskentelytyylistään. Siitä, että jokaisen ajatukset ja näkemykset ovat tervetulleita ja tulevan menestyksen kannalta myös ehdottoman tarpeellisia.

VTT:n henkilöstö osallistui keskusteluun erittäin aktiivisesti ja tuotti lyhyessä ajassa yli 5 500 avointa vastausta esitettyihin kysymyksiin. Keskustelu oli rakentavaa ja asiantuntevaa, ja uuden toimitusjohtajan erilaista lähestymistapaa kiitettiin laajasti.

”Tällainen aivoriihi on ainoa tapa saada objektiivinen kuva siitä millä mallilla asiat ovat talossa. Toivottavasti jatkat näin kuin aloitit, että kuuntelet meitä VTTläisiä.”

“This was a great way of starting your VTT career. It has already got a lot of good feedback from the personnel. Thanks for that!”

“While answering I was positively surprised from the topics at the ”rate these 20 items”-page. They covered most of the worries that people here share. And they seem to be quite ”honest” topics. It is good to know that these issues are shared through the organization. “

Fountain Parkin tulosanalyysi nosti esiin laajasta aineistosta 18 keskeistä teemaa, joiden pohjalta laadittiin useita ehdotuksia tai suosituksia toimenpiteiksi. Analyysin tulokset käytiin läpi johtoryhmässä, ja ne otettiin hyötykäyttöön saman tien. Avoimuuden hengessä myös koko henkilöstö sai tulosraportin luettavakseen.

Tulosten jatkojalostamista ja viestimistä varten järjestettiin lisäksi videoituja keskusteluryhmiä, joissa toimitusjohtaja yhdessä henkilöstön edustajien kanssa keskusteli tunnistetuista kehittämiskohteista ja niiden ratkaisukeinoista. Myös nämä keskustelut otettiin VTT:llä vastaan innostuneesti.

Heräsikö sinulla kysymyksiä aiheesta?

Ota meihin yhteyttä