Innostu Salosta – laaja verkkodialogi loi pohjan strategityölle

Innostu Salosta – laaja verkkodialogi loi pohjan strategityölle

Innostu Salosta -hankkeessa osallistettiin asukkaat, henkilöstö ja muut sidosryhmät ideoimaan tulevaisuuden menestystekijöitä. Verkossa tehtyyn dialogiin osallistui yhteensä 1385 vastaajaa. Yhteensä kaupunkilaiset käyttivät tulevaisuuden Salon kehittämiseen 420 tuntia. Dialogi toi arvokasta aineistoa strategiatyön perustaksi.

Kun Lauri Inna aloitti Salon kaupunginjohtajana, oli itsestään selvää, että kaupunkilaiset otetaan mukaan tulevaisuuden menestystekijöiden suunnitteluun. Kaupunki aloitti strategiatyön alkusyksystä 2017 Innostu Salosta -verkkodialogilla, jossa kysyttiin asukkailta, henkilöstöltä ja muilta sidosryhmiltä mitä tekemällä saadaan paras mahdollinen Salo. Kyselystä saatiin arvokasta aineistoa strategiatyön perustaksi.

Innostu Salosta -hankkeessa osallistettiin asukkaat, henkilöstö ja muut sidosryhmät ideoimaan tulevaisuuden menestystekijöitä. Verkossa tehtyyn dialogiin osallistui yhteensä 1385 vastaajaa. Yhteensä kaupunkilaiset käyttivät tulevaisuuden Salon kehittämiseen 420 tuntia.

Dialogi toi arvokasta aineistoa strategiatyön perustaksi, ja työ jatkui syksyn ja talven ajan muun muassa työpajoissa ja valtuustoseminaarissa. Helmikuussa järjestettiin myös kolme kuntalaiskuulemista tulevaisuuden Saloon liittyen.

Kaupunginvaltuusto hyväksyy huhtikuussa 2018 Salon uuden strategian, johon sisältyy visio, arvot, perustehtävä ja strategiset painopisteet.

”Olemme todella tyytyväisiä verkkodialogin tuloksiin. Jokaisen osallistujan panoksella on arvoa ja merkitystä tulevaisuuden Salon rakentamisessa,” kiittää kaupunginjohtaja Lauri Inna.

Tulokset tarjosivat katsauksen siihen, mitä kokonaisuuksia eri sidosryhmät pitävät erityisen tärkeinä Salon kehittämisessä. Lisäksi suoritusarviointi perusteluineen paljasti nykytilan siitä, kuinka Salo on palvellut asukkaita, henkilöstöä ja muita sidosryhmiä viimeisen vuoden aikana. Positiiviset tulokset luovat uskoa myös tulevaan menestykseen.

Osallistujat näkivät sote-palvelut, koulutusmahdollisuudet, uudet työpaikat, julkinen liikenne ja työhyvinvointi tulevaisuuden menestystekijöinä. Aineisto tarjosi myös mittavan määrän konkreettisia toimenpide-ehdotuksia eri aiheista, eniten työllisyyden lisäämisen ja yrittäjyyden saralta.

Tuloksia hyödynnettiin monipuolisesti niin strategiatyön tukena kuin viestinnässä ja markkinoinnissa.

Heräsikö sinulla kysymyksiä aiheesta?

Ota meihin yhteyttä