Lahti kehitti opetusta sidosryhmädialogin avulla

Lahti kehitti opetusta sidosryhmädialogin avulla

Lahden kaupunki halusi tehdä näkyväksi oppijoiden, huoltajien, opettajien ja nuorisotyöntekijöiden ajatukset opetuksen kehittämiseksi. Innostava havainto oli, että oppilaat ja huoltajat elävät jo sitä maailmaa, mihin uusi opetussuunnitelma (ops) opetusta suuntaa.

Lahti halusi tehdä näkyväksi oppijoiden, huoltajien, opettajien ja nuorisotyöntekijöiden ajatukset opetuksen kehittämiseksi. Innostava havainto oli, että oppilaat ja huoltajat elävät jo sitä maailmaa, mihin uusi opetussuunnitelma (ops) opetusta suuntaa. Uudistuksen keskeisinä tavoitteina on vahvistaa oppilaan aktiivisuutta, lisätä opiskelun merkityksellisyyttä ja mahdollistaa onnistumisen kokemukset jokaiselle oppilaalle. Opettajan tehtävänä on opettaa ja ohjata oppilaita elinikäisiksi oppijoiksi ottamalla huomioon oppilaiden yksilölliset tavat oppia.

Opetussuunnitelman perusteet antavat yhtenäisen pohjan paikallisille opetussuunnitelmille ja siten vahvistavat koulutuksen tasa-arvoa koko maassa. Kuntien ja koulujen omat opetussuunnitelmat ohjaavat opetusta ja koulutyötä tarkemmin ja ottavat huomioon paikalliset tarpeet ja näkökulmat.

Lahdessa tärkeimpien sidosryhmien näkökulmat haluttiin ottaa kattavasti huomioon.

Lähtökohdat

Lahden kaupungin tavoitteena oli kerätä opettajien ja nuorisotyöntekijöiden, huoltajien ja oppijoiden ajatuksia hyvästä oppimisesta ja oppimisen ilosta. Kullekin ryhmälle lähti kutsu verkossa käytävään dialogiin keväällä 2017. Ulostulolla haluttiin nostaa hyvän oppimisen asiat eri ryhmien ajatteluun sekä kerätä kohdennetusti ja innostavalla tavalla näkemyksiä aiheesta opetustyön kehittämisen tueksi. Samalla haluttiin elää niin kuin opetetaan, eli tehdä todeksi osallistavan opetustoimen käytäntöjä.

Opetuksen kehittäminen ja innostava oppiminen kiinnostaa

Opetuksen kehittäminen ja kehittyminen kiinnosti, tämä näkyy osallistumisessa. Osallistumisia oli yhteensä yli 1700 ja avoimessa ideoinnissa tuotettiin rikasta ja monipuolista aineistoa. Kutsumisen keinoina käytettiin sähköposteja, Wilmaa ja verkkosivuja. Huoltajia oli yli 500, oppijoita yli 1 000. Opettajien osallistuminen toteutettiin kahdessa vaiheessa; yhtä aikaa muiden kanssa ja vielä toistamiseen muiden sidosryhmien kuulemisen jälkeen.

Tulokset antavat suuntaa ja tukevat jo tehtyä työtä

Kaikilta osallistujilta kysyttiin ajatuksia oppimisen ilon saavuttamisesta ja osallistujat saivat arvioida oman ryhmänsä tuloksia sekä jatkojalostaa tärkeimpinä pitämiään asioita.

”Halusimme saada oppijoiden, huoltajien sekä opettajien ääneen kuuluviin nopeasti ja osallistavasti. Tärkeää oli toisaalta tehdä näkyväksi tavoitteitamme yhä paremman koulutuksen puolesta ja toisaalta kerätä näkemyksiä laajasti eri osapuolilta oman toimintamme tueksi. Halusimme selvittää, olemmeko menossa oikeaan suuntaan ja mitä tarvittaisiin vielä lisää. Tuloksista saimme vahvistusta näkemyksillemme. Uusi ops on päivitetty vastaamaan nykymaailman vaatimuksia ja meidän tehtävämme on viedä tuo muutos arjen tasolle jokapäiväisissä toimissa. Jo tehdyt muutokset ja uudistukset tukevat erityisesti oppailta ja huoltajilta saatuja tuloksia. Tämän pohjalta on hyvä jatkaa jo aloitettua työtä”, kommentoi lasten ja nuorten kasvun vastuualuejohtaja Lassi Kilponen. 

Heräsikö sinulla kysymyksiä aiheesta?

Ota meihin yhteyttä