Monivaiheinen kentän kuuleminen osana kuntien kulttuuritoimintalain toimeenpanoa

Monivaiheinen kentän kuuleminen osana kuntien kulttuuritoimintalain toimeenpanoa

Opetus- ja kulttuuriministeriö toteutti monivaiheisen kulttuurikentän kuulemisen osana kuntien kulttuuritoimintaa säätelevän lain uudistamista ja toimeenpanoa. ”Olemme saaneet laista myönteistä palautetta. Se on todettu todella tärkeäksi. Ja kentältä on kuultu kiittävää palautetta”, kommentoi kulttuuriasianneuvos Kirsi Kaunisharju.

Opetus- ja kulttuuriministeriö toteutti monivaiheisen kulttuurikentän kuulemisen osana kuntien kulttuuritoimintaa säätelevän lain uudistamista ja toimeenpanoa. Kaksivaiheinen osallistamisprosessi toteutettiin loppuvuonna 2018 ja kevään 2019 aikana. ”Olemme saaneet laista myönteistä palautetta. Se on todettu todella tärkeäksi. Ja kentältä on kuultu kiittävää palautetta”, kommentoi kulttuuriasianneuvos Kirsi Kaunisharju.

Tavoitteena Fountain Parkin toteuttamassa verkkoaivoriihityöskentelyssä oli luodata, mitä kulttuuripalveluja kunnissa tarvitaan ja miten ne tulisi toteuttaa. Hankkeeseen liittyi myös uuden lain toimeenpanoa. Erityisesti haluttiin osallistujien näkemyksiä lakiin kirjatun kehittämistehtävän toteuttamisajatuksista.

”Tämä dialoginen työskentelytapa toi osallistujille uusia oivalluksia siitä, miten kuntalaisten näkemyksiä voisi kerätä. Ja osa kunnista pyysi aineistoja omaan käyttöönsä, joten vaikuttavuus lisääntyi”, Kaunisharju kertoo.

Verkossa tapahtuva laaja dialogi toimi pohjana työlle

Ensimmäinen vaihe oli koota laajasti näkemyksiä kuntien kulttuurituottajilta ja kuntalaisilta yhteisen verkkodialogin avulla. Aihe kiinnosti laajasti, dialogiin saatiin yli 1 000 osallistumista. Kentältä kerätty aineisto oli rikas ja monipuolinen.

Saimme kentän näkemykset ilahduttavan tiiviillä aikataululla, jo noin viikossa käyttöön. Tämä vaihe toi pohjaa valmistelutyölle. Pystyimme fokusoimaan oman ajattelumme vastaamaan kentän tarpeisiin ja ymmärrykseen, Kaunisharju kertoo.

Alueelliset tilaisuudet toivat syvyyttä ja veivät viestiä eteenpäin

Yhteistyö jatkui maaliskuussa 2019, kun laajan yhteisen dialogin tuottaman aineiston pohjalta toteutettiin maaliskuussa alueelliset keskustelutilaisuudet Helsingissä, Kuopiossa, Oulussa ja Tampereella. Keskustelutilaisuuksiin saatiin paikan päälle lähes 300 osallistujan joukko. Lisäksi tilaisuudet striimattiin verkon kautta niille, joilla ei ollut mahdollisuutta osallistua itse tilaisuuksiin.

Ennen aluetilaisuuksia, ilmoittautuneille lähetettiin ennakkotehtävä. Tämän pohjalta tilaisuuksissa toteutettiin työpajatyöskentelynä parin tunnin kehittämissessio. Osallistujat käyttivät Fountain Parkin ja asiantuntijaryhmän (opetus- ja kulttuuriministeriö, Suomen Kuntaliitto ja Taiteen edistämiskeskus) yhdessä suunnittelemaa ja Fountain Parkin toteuttamaa verkkotyöskentelyalustaa.

”Tämä työtapa antaa etäosallistujalle paremman mahdollisuuden osallistua ja päästä mukaan. Nyt myös etäosallistujat pysyivät paremmin mukana koko striimin ajan.”

Fountain Parkin asiantuntija analysoi tuotetun materiaalin ja tuotti kustakin tilaisuudesta raportin. Raportti täydentyi ja ymmärrys kentän tilanteestä lisääntyi koko aluetilaisuussarjan ajan.

Dialogimainen tapa toimia tuotti tulosta

Voisimme kenties käyttää vastaavanlaista menetelmää myös tulevaisuudessa. Tietoisuus laista lisääntyi, saimme kuntien mielipiteet kerättyä joustavasti ja mielipiteet näkyville helposti”, Kaunisharju arvioi yhteistyön onnistumisia.

Kaiken kaikkiaan tässä hankkeessa saatiin lähes 2000 ihmisen panos kuntien kulttuuritoiminnan kehittämistyöhön.

Hankkeen yhteyshenkilöinä OKM:ssa toimivat kulttuuriasiainneuvokset Kirsi Kaunisharju sekä Esa Pirnes.

 

Heräsikö sinulla kysymyksiä aiheesta?

Ota meihin yhteyttä