Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä otti suuntaa koulutusreformiin

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä otti suuntaa koulutusreformiin

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä PKKY halusi suuntaviivoja toimintansa kehittämiselle osana ammatillisen koulutuksen reformia. Oppilaitosten rahoituspohjan muuttuessa, on tehtävä viisaita valintoja.

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä PKKY halusi suuntaviivoja toimintansa kehittämiselle osana koulutusreformia. Kun ammatillisten oppilaitosten rahoituspohja muuttuu, on tehtävä valintoja. Ne on tehtävä viisaasti, jotta koulutus olisi jatkossakin laadukasta, opiskelijat työllistyisivät ja elinkeinoelämä saisi osaavaa työvoimaa.

Selvittääkseen ammattikoulutukseen liittyviä olennaisia ja kehittämistä vaativia asioita PKKY osallisti opettajat, opiskelijat, alueen yritykset ja muut sidosryhmät pohtimaan mikä on tärkeintä tulevaisuudessa ammatillisessa koulutuksessa Pohjois-Karjalassa. Ideoinnin ohella osallistujat arvioivat muiden ideoita.

– Pohjois-Karjalan osaamiselle, hyvinvoinnille ja elinvoimalle ammatillinen koulutus on merkittävä asia. Tästä syystä halusimme kutsua kaikki sidosryhmät pohtimaan ammatillisen koulutuksen tulevaisuutta ja kehittämistarpeita, kuntayhtymän johtaja Esa Karvinen kertoo.

– Verkkoaivoriihen tuloksia käytetään ammatillisen koulutuksen kehittämiseen sekä johtamisjärjestelmän ja organisaation uudistamiseen. Eri osapuolten kuunteleminen on erittäin tärkeää, koska halusimme sidosryhmien näkökulmat tietoomme suoraan ja suodattamatta. Yhteistyössä ratkaisemme ammatillisen koulutuksen haasteet ja varmistamme osaavan työvoiman saannin alueellamme, Karvinen jatkaa.

Yli 80 % osallistujista piti ammatillisen koulutuksen merkitystä tärkeänä. Tyytyväisimpiä olivat elinkeinoelämän edustajat. Hyvänä tulevaisuuden näkevät luottavat yhdessä tekemisen voimaan – osaamista tarvitaan jatkossa säästöistä huolimatta.

Verkkoaivoriihi toi esille myös huolenaiheet, laadun ylläpitämisen ja opetuksen kehittämisen tarpeet, osaamisen kehittämisen paineet ja huolen nuorison työllistymisestä ja oman roolin löytämisestä elämässä. Osallistujat toivat esille ammatillisen koulutuksen merkityksen myös syrjäytymisvaarassa olevista nuorista. Säästöt lisäävät huolta, mutta optimistiset toivovat muutoksen tehostavan uusiutumista.

Suomessa toteutetaan toisen asteen ammatillisen koulutuksen reformi, joka astuu voimaan vuonna 2018. Koulutusreformin tavoitteena on vastata yhä paremmin työ- ja elinkeinoelämän sekä yksilöiden muuttuviin osaamistarpeisiin.

Koulutusreformi muuttaa ammatillisen koulutuksen toiminnan lähes kokonaan. Esimerkiksi työ- ja elinkeinoelämäyhteistyö, tutkintojen suorittaminen ja rahoitusjärjestelmä ovat keskeisiä uudistuksen kohteita.

– Kysymys on historiallisesta muutoksesta ja Pohjois-Karjalassa pitää siinä onnistua. Se tehdään yhdessä ja siksi kaikkien osallisuus on elintärkeää, Esa Karvinen toteaa.

Aivoriihi toteutettiin verkossa, jossa muun muassa opiskelijat, opettajat, työ- ja elinkeinoelämän edustajat, työhallinto, kuntapäättäjät ja muut sidosryhmän edustajat pääsevät arviomaan ja jalostamaan toisensa ideoita. Osallistujia oli noin 1200 henkilöä reilun kahden viikon aikana.

 

Lisätietoja: Tuomo Lähdeniemi

 

Heräsikö sinulla kysymyksiä aiheesta?

Ota meihin yhteyttä