Suupohjan sote-palvelujen kehittämisessä kuultiin kuntalaisia

Suupohjan sote-palvelujen kehittämisessä kuultiin kuntalaisia

Suupohjassa kysyttiin kuntalaisten näkemyksiä tulevien sote-palvelujen toteuttamisesta. Tavoitteena oli saada käyttäjien omia näkökulmia tulevan uudistuksen aineksiksi, jotta palveluja kehitetään oikeaan tarpeeseen.

Suupohjan sote-palvelujen kehittäminen tehtiin osallistavasti 

Suupohjan sote-palveluista vastaava peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä (LLKY) kysyi kuntalaisten näkemyksiä tulevien sosiaali- ja terveyspalvelujen toteuttamisesta. Tavoitteena oli saada palvelujen käyttäjien omia näkökulmia ja ideoita tulevan sote-uudistuksen aineksiksi, jotta palveluja kehitetään oikeaan tarpeeseen.

Kuntalaisten näkökulmasta sosiaalipalvelujen kehittämiselle on yhtä suuri tarve kuin terveyspalveluille. Useat ymmärsivät hyvin niiden merkityksen erityisesti ennaltaehkäisevänä toimintana. Vaikka julkisessa keskustelussa terveyspalvelujen merkitys on suuri, kuntalaisilla on isona joukkona hyvä käsitys sosiaali- ja terveyspalveluista kokonaisuutena.

Kuntalaiset aktiivisena osana kehittämistyötä

Kuntalaiset osallistuivat kehittämiseen mielellään ja kokemusasiantuntijana toimimiseen suhtaudutaan myönteisesti. Sähköisten palveluiden lisäämistä toivotaan yleisesti, sillä se on useimmille jo arkipäivää muissa palveluissa. Sähköisten palvelujen koetaan helpottavan asiointia ja asioiden seurantaa. Toki kasvokkaisen palvelun toivotaan olevan tarjolla tarvittaessa.

Muita tärkeinä pidettyjä asioita olivat erityisesti ihmisen oman vastuun painottaminen, ja asiakkaan tai potilaan puolesta tekemisen välttäminen, jotta esimerkiksi omatoimisuus lapsilla ja nuorilla kehittyisi, ja vastaavasti vanhuksilla säilyisi mahdollisimman pitkälle. Myös asiakkaan omaan päätöksentekoon toivotaan vahvistamista hoidon ja tarvittavien palvelujen suhteen.

Tulokset selkeinä suunnannäyttäjinä 

Palvelujen saatavuuteen toivotaan yksinkertaistamista, niin sanottua yhden luukun -periaatetta ja toisaalta tasa-arvoisuutta palvelujen käytön suhteen. Asiakkaan kannalta parhaan ratkaisun löytämistä pidettiin myös tärkeänä. Myös kotiin tuotavien palvelujen tilausta ja seurantaa toivotaan sähköiseen muotoon, jolloin esimerkiksi omaisten on helpompi seurata vanhuksen tilannetta ja palvelukokonaisuutta.

– Sote on iso kokonaisuus, joka muodostuu kuitenkin jokaisen meidän omaa elämää koskettavista palvelutarpeista ja elämäntilanteista. Sote-palveluja voi rakentaa pala kerrallaan, eikä kuntalaisen tarvitsekaan osata ottaa kantaa isoon kokonaisuuteen. Osallisuus, oma kokemus ja mielipide omaa tilannetta koskettaviin asioihin ovat meille kehittäjille arvokkaita tietoja, kertoo Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän johtaja Kari Nuuttila.

– Käytetty dialogi-tyyppinen osallistuminen koettiin aivan uudenlaisena. Kansalaiset esittivät ajatuksiaan, kommentoivat toisten ajatuksia ja laittoivat niitä tärkeysjärjestykseen. Tällaista vuorovaikutusta ja osallisuutta tarvitaan sotessa jo nyt. LLKY:ssä tuloksia käsiteltiin johtokunnassa ja johtoryhmässä sekä palvelualueilla. Tulokset ovat rohkaisseet ja nopeuttaneet myös lääkäripalvelujen toteuttamisesta digitaalisesti kuvayhteyttä hyödyntäen. Ehkä hieman yllättävää oli suuri valmius digitaalisiin palveluihin iästä riippumatta, Nuuttila toteaa projektin jälkeen.

Suupohjalaiset kutsuttiin verkkokeskusteluun kertomaan mitä he haluavat sosiaali- ja terveydenhuollolta ja ympäristöpalveluilta kymmenen vuoden kuluttua. Suupohjan alueeseen kuuluvat Kauhajoen, Isojoen, Karijoen ja Teuvan kunnat. Kolmen viikon aikana kerättiin lähes tuhat ideaa noin kuudeltasadalta osallistujalta. Kuntalaisten osallistumista ja vaikuttamismahdollisuutta viestittiin kuntien omissa viestintäkanavissa sekä hankkeen aloitusseminaarissa, jossa oli myös median edustajia paikalla.

 

 

Heräsikö sinulla kysymyksiä aiheesta?

Ota meihin yhteyttä