JOSEK kuuli sidosryhmiään osana elinkeino-ohjelman rakentamista

JOSEK kuuli sidosryhmiään osana elinkeino-ohjelman rakentamista

Joensuun alueen elinkeino-ohjelman pohjaksi verkkoaivoriihen osallistujat tunnistivat innovaatiotoiminnan, innovaatioiden kaupallistamisen, kasvuhakuisen yritystoiminnan ja opiskelijoiden sitouttamisen.

Innovaatiotoiminta ja innovaatioiden kaupallistaminen ovat Joensuun seudun (JOSEK) kehityksen kannalta erittäin tärkeitä. Alueen elinvoiman lisäämisessä merkittävässä roolissa ovat kasvuhakuinen yritystoiminta ja opiskelijoiden sitouttaminen. Digitalisaatiota on hyödynnettävä nykyistä paremmin alueen tunnettuuden lisäämiseksi. Näihin tuloksiin päädyttiin Joensuun Seudun Kehittämisyhtiö JOSEK Oy:n teettämässä verkkoaivoriihessä.

Tärkeimpänä kehityskohteena pidettiin erilaisten digitaalisten ratkaisujen nykyistä parempaa hyödyntämistä esimerkiksi markkinoinnin, alueellisen yhteistyön sekä yritysten kasvun helpottamisen näkökulmasta. Pienyritysten tukemiseksi kaivattiin puolestaan rakenteita, joissa mahdollistuu tiedon jakaminen ja vertaisoppiminen. Mahdollisen tuen ja palveluiden saatavuudesta tulisi lisäksi viestiä nykyistä enemmän.

”Ilman innovaatioita Pohjois-Karjalan aika pysähtyy. Yritykset ponnistelevat alati muuttuvassa toimintaympäristössä ja kilpailutilanteessa ja joutuvat uudistumaan jatkuvasti. Uusia tuotteita ja palveluja on saatava maailmalle ja ajateltava globaalisti”, muistuttaa eräs osallistuja.

”Alueellamme on paljon yrityksiä, jotka ovat jääneet liian paikallisiksi tuotteidensa kanssa. Verkkokauppaosaamista lisää”, vaatii toinen vastaaja.

Alueellisen yhteistyön kehittäminen kannattaa

Kotimaisten ja ulkomaisten toimijoiden yhteistyön aktiivinen kehittäminen on edelleen tärkeää. Kotimaan sisällä toivotaan tehokkaampaa yhteistyötä korkeakoulujen, yritysten ja muun elinkeinoelämän välillä. Korkeakoulut nähdään innovaatioiden syntypankkina ja kehityksen mahdollistajana. Myynti- ja markkinointiosaamisen kasvattamiseen sekä innovaatioiden kaupallistamiseen tulisi kiinnittää myös yhteistyökumppaneiden keskuudessa erityistä huomiota.

Brändäyksen näkökulmasta Joensuulle toivotaan lisää nostetta ja uusia avauksia. Erityisesti uusien liiketoimintojen ja nuorten houkuttelu alueelle koetaan tärkeänä. Esimerkiksi matkailu nähdään nousevana liiketoiminta-alueena, jossa Joensuun seutu on jäänyt jälkeen kilpailussa Etelä- ja Pohjois-Suomelle, vaikka potentiaalia olisi enempäänkin.

”Järvisuomi oltava kokonaisuus ja yhteinen markkinointi. Alue on ainutlaatuinen keskieurooppalaisille. Bonuksena Venäjän vierailut”, listaa eräs osallistuja alueen etuja.

JOSEK Oy:n teettämään kaikille avoimeen verkkoaivoriiheen osallistui touko-kesäkuun vaihteessa yli 350 henkilöä. He tuottivat 831 omasanaista ehdotusta Joensuun seudun kilpailukyvyn ja vetovoiman kehittämiseksi.

”Hyödynsimme verkkoaivoriihityöskentelyä JOSEKissa nyt ensimmäisen kerran. Perinteisiin sähköisiin kyselyihin verrattuna tässä meitä kiinnosti etenkin esitettyjen ideoiden jatkojalostaminen eli vastaajat näkivät siihen mennessä jätettyjä muiden vastauksia, joita he pystyivät edelleen jalostamaan ja ideoimaan.”, kommentoi JOSEK Oy:n varatoimitusjohtaja Jarmo Kauppinen.

JOSEK hyödyntää verkkoaivoriihen tuloksia uuden Joensuun seudun elinkeino-ohjelman laadinnassa. Ohjelma valmistuu vuoden 2017 loppuun mennessä.

Lisätietoja:

Jarmo Kauppinen, varatoimitusjohtaja, Joensuun Seudun Kehittämisyhtiö JOSEK Oy, puh. 0500 285 905, jarmo.kauppinen@josek.fi

 

 

Heräsikö sinulla kysymyksiä aiheesta?

Ota meihin yhteyttä