Tulevaisuuden sote-keskusta valmisteltiin Päijät-Hämeessä Verkkoaivoriihi©-työkalun tuella

Tulevaisuuden sote-keskusta valmisteltiin Päijät-Hämeessä Verkkoaivoriihi©-työkalun tuella

Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymässä on käynnissä laaja, monivuotinen muutosohjelma, jossa kehitetään muun muassa johtamista, kuntayhteistyötä sekä uutta palvelurakennetta ja palvelujen tuottavuutta.

Muutokseen lähdettiin yhteisvoimin – Verkkoaivoriihi© vei työtä eteenpäin

Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymässä on käynnissä laaja, monivuotinen muutosohjelma, jossa kehitetään muun muassa johtamista, kuntayhteistyötä sekä uutta palvelurakennetta ja palvelujen tuottavuutta. Yksi kehittämisen keskiössä olevista kokonaisuuksista on Sote-keskuspalvelujen kehittäminen. Tähän liittyen yhtymä on käynnistänyt hankintaprosessin, jonka tavoitteena on perustaa yksityisen kumppanin kanssa yhteisyritys. Muutos koskee laajasti sote-keskusten henkilöstöä, joka siirtyisi yhteisyrityksen työntekijöiksi.

Kokonaisuus on laaja sekä haastava, joten hyvinvointikuntayhtymän johdossa päätettiin, että henkilöstöä on kuultava muutoksessa sen suunnittelusta alkaen. Osallistamisen välineenä käytettiin Fountain Parkin Verkkoaivoriihtä, joka mahdollisti henkilöstön ideoiden ja näkemysten kokoamisen innostavasti ja vuorovaikutteisesti.

”Muutosjohtaminen on osallistaminen ydin. Kun kyseessä on palvelujen kehittäminen, liittyy suurin osa palvelutuotannosta ihmisten tekemiseen. Henkilöstön kanssa vuorovaikutuksessa oleminen on tärkeässä roolissa, ja sitä täytyy tehdä monenlaisilla eri keinoilla. Palvelut muuttuvat vasta, kun ihmisten ajattelu muuttuu. Muutokseen on haastavaa sitoutua, jos siihen ei ole pystynyt millään tavalla osallistumaan”, kertoo PHHYKY:n hankejohtaja Ismo Rautiainen yhteistyöhön lähtemisen taustoista.

Verkkoaivoriihi© muutosjohtamisen välineenä ja henkilöstön äänitorvena

Hyvinvointikuntayhtymän henkilöstön kehittämispotentiaali sekä tietämys ja näkemys kuntayhtymän toiminnan realiteeteista haluttiin huomioida, kun muutosta lähdettiin viemään eteenpäin. Käytännön työn tekijöiden ajatukset haluttiin tuoda näkyviksi, ja sitä kautta vaikuttaa positiivisesti ammattilaisten sitoutumiseen heti muutostyön suunnitteluvaiheessa.

”Saimme henkilöstön ideat sekä ydinajatukset muutoksesta selkeästi esiin. Vaikka kyseessä on ollut haastava muutosprosessi, jossa ihmisten koko työelämä muuttuu, ideoivat ammattilaiset erinomaisen sinnikkäästi ja kehittämiskohteet mielessä tulevaa. Tästä olin positiivisesti yllättynyt. Yhteistyön avulla saimme kokonaisuuden tehtyä nopeasti sekä kivuttomasti”, Rautiainen toteaa.

Muutosdialogin Verkkoaivoriihi© toteutettiin tehokkaana, muutaman viikon kestäneenä avoimena pohdintana verkossa, johon saatiin yli 200 osallistumista ja edustusta useilta eri tulosalueilta. N. 70 % osallistumisaktiivisuus tuotti laajasti ajatuksia ja ideoita siitä, millaisista rakennuspalikoista paras mahdollinen yhteisyritys tulevaisuudessa koostuu.

”Yhteistyöllämme on ollut iso muutosjohdollinen merkitys. Olemme pystyneet luomaan avointa ilmapiiriä ja luottamusta sekä näyttämään, että henkilöstö on meille tärkeä. Olemme myös tarjonneet informaatiota muutoksesta, joka on auttanut sen läpiviennissä”, kuvailee sotekeskushankkeen projektipäällikkö, hallintoylihoitaja Pertti Sopanen.

Tuloksekas osallistaminen vie muutosprosessia eteenpäin

Verkkoaivoriihen tulokset toivat vahvasti esiin henkilöstön odotukset muutokselle. Asioiden edistämistä toivotaan ja odotetaan, ja osallistujien vastauksista paistoi läpi kehittämisen into. Työntekijöiden tiedontarpeet, huolenaiheet sekä ajatukset sotekeskuksen tavoitteista tukevat muutostyön seuraavia vaiheita. Suurten muutosten kynnyksellä toteutettu osallistamisprosessi koettiin onnistuneeksi.

”Olen ylpeä siitä, että henkilöstö osallistui aivoriiheen tulevaisuuteenkatsovalla otteella ja innolla lähteä viemään muutosta eteenpäin. Tämäntyyppinen tapa osallistaa oli minulle uusi, ja kokonaisuudesta jäi varsin positiivinen olo. Fountain Parkin Verkkoaivoriihi© oli tehokas tapa viedä muutosta eteenpäin”, Sopanen tiivistää.

”Kiitos siitä, että projekti eteni sujuvasti ja meitä kuunnellen. Kokonaisuus toimi erinomaisesti ja voin suositella tätä työkalua. Saimme nopeasti vastauksia kysymyksiin, ja tarvittaviin korjauksiin tartuttiin ripeästi. Toimitte todella palveluhenkisellä tavalla”, Rautiainen kiittelee.

Heräsikö sinulla kysymyksiä aiheesta?

Ota meihin yhteyttä